1998 återuppstod ett av Göteborgs äldre gatunamn, Snickaregatan från 1876, i namnet Snickaregången. Det nya namnet utgör en av gångpassagerna inom bostadskvarteret Carl Grimbergsgatan – Seminariegatan – Övre Husargatan – Brunnsgatan. Stadsdelen kallades inofficiellt för Albostaden på grund av att där bodde många inflyttade från Ale härad, som ligger mellan Göta Älv, Anten och Mjörn. Orsaken sägs vara att många snickare därifrån skall ha fått billiga tomter och byggt sig hus i det som senare blev Annedal. Antalet snickare blev även upphovet till namnet Snickaregatan.

Alesnickarna byggde landshövdingehus

Timmerbönderna från Ale spelade en viktig roll redan vid stadens tillkomst på 1600-talet. På Stadsmuseet kan man se Snickareämbetets stiliga välkomma och där finns även bevarat skrålåda, sparbössa, tennkanna, fana och medlemsförteckningen ända från 1683. Så småningom övergick alesnickarna till arbetet som säsongarbetare på byggen, bland annat var de med och byggde de för Göteborg så karakteristiska landshövdingehusen.

”Albonde” blev bland göteborgsarbetare ett vanligt öknamn på byggnadssnickare (uppgifter från boken Göteborgs gatunamn och Fredbergs Det gamla Göteborg).