Ännu en Petersen namngav Lorensberg

Nyligen fastställde kulturnämnden gatunamnet Sophus Petersens Backe efter värdshuset Lorensbergs legendariske krögare. Sophus Petersens Backe är gångvägen från Avenyn mellan
Stadsbiblioteket och Hotel Radisson Park Avenue. Den går ner till Lorensbergsteatern som var Sophus´gåva.

Det kan vara skäl att nämna en annan Petersen, visserligen inte alls släkt med Sophus med inte desto mindre med anknytning till Lorensberg.

Namnet Lorensberg går tillbaka till Lorens Petersen som tillsammans med kollegan Fredrik Damm på 1750-talet anlade ett landeri ungefär på det område som idag avgränsas av gatorna Kungsportsavenyn, Engelbrektsgatan, Södra Vägen och Berzeliigatan. När Lorens Petersen blev ensam ägare till fastigheten gav han det namnet Lorensberg. Familjen Petersen ville sälja fastigheten 1873 och den inlöstes av staden som önskade att det vackra stället mer än dittills skulle vara till glädje för den breda allmänheten.

Det gamla landeriet, som drevs som värdshusrörelse, hade brunnit 1864 men återuppförts 1867, parken rustats upp och värdshuset övergått till restaurang med matsalar, festvåning och salonger. Det var denna rörelse Sophus Petersen övertog 1910. Lorens Petersens landeri är borta liksom värdshuset och restaurangen, men hans namn lever kvar inte bara i kvarteret utan även som parknamn, gatunamn och som stadsdel.

Den petersenska köpmannasläkten var ursprungligen tysk och kom via Göteborg till Sverige och bosatte sig i Stockholm. De drogs in i Ostindiska kompaniet och grundlade därigenom en ansenlig rikedom. Två söner till direktören i Ostindiska kompaniet Herman Petersen adlades med namnet af Petersen – fideikommisset Erstavik utanför Stockholm och Petersenska palatset vid Munkbron är forfarande i familjens ägo. Abraham Petersen och dennes brorson Lorens Petersen flyttade till Göteborg och grundade sin förmögenhet där genom framgångsrik affärsverksamhet.