656_5.jpg

När Södra Guldheden skulle byggas beslöt man – inte utan diskussion – att ge de nya gatorna namn efter läkare och sjuksystrar som gjort sig bemärkta i yrket och på så sätt genom dem hylla alla som arbetat och arbetar på närbelägna Sahlgrenska sjukhuset.

De flesta syster- och doktorsnamnen fastställdes av kommunfullmäktige 1949. Systertiteln har alltid varit en mycket aktad yrkestitel som till en början uppbars enbart av kvinnor. Denna titels särställning markeras inte minst av att den i dag bärs även av män.

Ingeborg Kastman hade en livslång gärning som sjuksyster – hon kallades Syster Bojan – bakom sig när hon tog initiativet till det som i dag är Medicinhistoriska museet på Östra Hamngatan.

För detta fick hon Göteborgs förtjänsttecken och förärades titeln medicine doctor honoris causa d.v.s hedersdoktor. ”Hennes” backe skulle alltså även ha kunnat heta Doktor Kastmans Backe. Namnet fastställdes 1999.