Tor Bjurström, 1888–1966, var född i Stockholm men det var i Göteborg han blev berömd. Inte bara som Göteborgskolorist utan framförallt genom sin lärargärning på Valands konstskola där han verkade 1920–29.

Hans insats blev av avgörande betydelse inte bara för skolan utan överhuvudtaget för Göteborgs konstliv.