Mellan Önnereds brygga och Önnereds fritidsområde Sjöbacka går en vacker kustnära promenadväg, en så kallad GCM-väg (gång-cykel och mopedväg). Den är ett omtyckt promenadstråk och därför tyckte Önnereds Egnahemsförening att vägen borde ha ett namn.

Där vägen en gång drogs upp i berget vid Önnereds brygga låg ett vackert sommarhus som hette Strandhyddan. Det var uppfört på 30-talet av en ”tullare” och därför föreslog föreningen namnet Tullarns Väg vilket fick gehör hos namnberedningen. Vägnamnet fastställdes av kulturnämnden i september år 2000.