Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2018-03-12]

Nya ramper ska ge ökad framkomlighet på Vårväderstorget

Skiss: Making Future, GöteborgsLokaler & Göteborgs Stad

Bättre tillgänglighet och ett tryggare torg. Nu i mars inleder GöteborgsLokaler och Trafikkontoret ombyggnationen av Vårväderstorget, som beräknas vara klar till hösten. Två nya ramper ska binda samman torgets tre etager, marken läggs om med nya betongplattor, belysningen ses över, det skapas fler sittplatser och öppnare ytor. Allt för att skapa ett tryggare torg.

Vårväderstorget fyller 60 år i år och är byggt i tidstypisk terrassform med tre separata torgytor sammanbundna av trappor och branta ramper. Nu byggs nya ramper med en mer tillgänglighetsanpassad lutning och i anslutning till det skapas sittplatser och öppna ytor som ökar både tillgängligheten och trivseln.

Den södra rampen kommer också kunna användas som scen och på den nedre torgytan byggs en ny lek-båt.

Nya ramperna på plats i sommar
– Arbetet sker i olika etapper. Men alla butiker kommer att vara öppna som vanligt under hela byggtiden. Ibland kommer besökarna bara att få ta en annan väg för att komma fram, säger Emelie Karlsson, projektledare på Trafikkontoret.

De nya ramperna beräknas vara på plats under sommaren och övriga förändringar löpande fram till hösten. Då återinvigs torget i samband med 60-årsfirandet.

Ombyggnationen sker inom ramen för Göteborgs Stads projekt Torguppdraget, där GöteborgsLokaler har i uppdrag att skapa ett tryggare och mer tillgängligt stadsrum för alla.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Beslut i kommunstyrelsen

Utformning av jubileumsåret 2021, tillsättning av en Amandakommission för att säkerställa att Göteborgs Stad inte brister i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och utvärderingen av Göteborgs Stads filmsatsning 2014 var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 12 december. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 22 november

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling