Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2019-05-02]

Nyöppnad ungdomslokal i city fokuserar på sysselsättning

I en ny lokal mitt på Gustaf Adolfs torg, vägg i vägg med Börshuset, ska unga slussas till rätt hjälp. Max Carlström från Skyddsvärnet är en av ungdomshandledarna på plats. Foto: Anders Magnusson

En del i trygghetsarbetet runt Nordstan. Den 29 april öppnade Pop-In Ungdom i en lokal i Stadshuset på Gustaf Adolfs torg. Här kan unga som rör sig i och omkring Nordstan bland annat få hjälp med att söka jobb och skriva cv. ”Vi ska även kunna slussa vidare ungdomen på ett bra sätt, antingen det rör sig om sociala problem eller att hitta en fritidssysselsättning”, säger Max Carlström på Skyddsvärnet som samordnar arbetet.

Under tre och en halv månad förra våren fanns en lokal i Nordstan där ungdomar kunde möta frivilligorganisationer som Skyddsvärnet och Fryshuset och Göteborgs Stads egna verksamheter som Mini-Maria och ungdomsmottagningarna.

Nu har social resursförvaltning fått finansiering till en liknande satsning året ut. I måndags öppnade Pop-In Ungdom i Stadshuset.

Lotta Rosander. Foto: Peter Svenson

– Vi har goda erfarenheter av lokalen i Nordstan. En tydlig framgångsfaktor var att unga fick hjälp att söka sommarjobb, och att samtal kring sysselsättning öppnade för att prata om andra problem och frågor, säger Lotta Rosander, enhetschef för social resursförvaltning.

Skyddsbussen ute igen
Pop-In Ungdom har öppet klockan 16-20.30 måndag till torsdag. Verksamheten är en del i det idéburna offentliga partnerskap, IOP, som social resursnämnd ingått med Skyddsvärnet och Fryshuset, för trygghetsarbetet i offentliga miljöer. De 4,4 miljoner som nämnden beviljat finansierar även Skyddsbussen, Skyddsvärnets buss, som är ute på kvällstid och möter människor men som inte har varit aktiv sedan årsskiftet.

– Tanken är att Fryshusets uppsökare, Fältgruppen City, Polisen, väktare, frivilligorganisationerna och personal i Skyddsbussen ska lyssna in ungdomarna och slussa dem vidare till Pop-In Ungdom, säger Lotta Rosander.

Fokus på sysselsättning
Skyddsvärnet samordnar arbetet med Pop-In Ungdom. Max Carlström är en av tre från Skyddsvärnet som kommer att jobba i lokalen. Personal från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska finnas på plats flera kvällar i veckan.

– I förra lokalen fanns många aktörer på plats. Den här gången ska vi jobba mer med att hitta enkla genvägar, att kunna slussa ungdomen vidare på ett bra sätt. Erfarenheten från den tidigare lokalen var att frågor kring sysselsättning och skolgång var mest efterfrågade så därför fokuserar vi på det nu, säger Max Carlström och påpekar att insatserna från förra året ledde till att ett tiotal individer i dag fortfarande har ett arbete.

Förutom Pop-In Ungdom och Skyddsbussen ska de 4,4 miljoner kronor som social resursnämnd beviljat gå till Fryshusets mobila stödteam.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Översyn av Göteborgs Stads modell för föreningsbidrag och Göteborgsförslag om att ompröva Västlänken var två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 21 augusti. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling