Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2019-02-07]

Nytt index ska underlätta cirkulärt tänk i byggbranschen

Klimatsmart byggande. Hallå Hanna Ljungstedt, miljöutredare på lokalförvaltningen, du är med i ett forskningsprojekt som ska ta fram ett verktyg för att indexera nybyggnationer efter hur mycket återanvänt material som används. Vad handlar detta om?

Hanna Ljungstedt.

– I det här projektet, som är initierat av arkitektbyrån Ettelva och Riksbyggen ska vi ta fram ett verktyg – vi kallar det cirkularitetsindex, cix – som på ett tydligt och bra sätt visar hur användningen av återbrukat material kan bidra till att minska klimatavtrycket för en byggnad. Vi vill hitta en standard för branschen, som visar att det lönar sig att använda återbrukat material.

Vad betyder cirkularitet för byggbranschen?
– Byggbranschen genererar ungefär tio miljoner ton avfall varje år men en hel del av det skulle gå att återanvända eller återvinna. Det kan till exempel handla om att återbruka trä till spånplattor, glas till glasull för isolering eller använda pet-flaskor eller gamla handdukar från sjukhus för att göra akustikplattor. Så förutsättningarna finns för att bygga mer klimatsmart. Med ett cirkularitetsindex kan vi ge branschen ett incitament för att använda mer återbrukat material. Det ska kunna användas som ett kvitto på att en byggnad har tagit hänsyn till klimat och miljö.

Vilka mer är med i projektet?
– Förutom Ettelva och Riksbyggen är teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren och vi på lokalförvaltningen involverade. Hela projektet med att ta fram ett cirkularitetsindex stöttas av Boverket.

Så hur ska ni rent praktiskt gå till väga?
– Vi kommer att utgå från en av Riksbyggens fastigheter och teoretiskt byta ut en del av materialet till återbrukat material och beräkna vad det förändrar i fastighetens klimatpåverkan. Genom att byta ut fler och fler produkter kommer vi att få fram en skala som visar vilka produkter som är mest effektiva att byta ut.

Nu ska ni ha ett första möte, hur ser processen ut efter det?
– Vi ska börja med att ta fram en modell som beskriver den verkliga byggnaden och beräkna klimatpåverkan från den ur ett livscykelperspektiv. Därefter ska vi modellera och analysera varianter där vi har bytt ut en del av materialen till återbrukat material. På så sätt kan vi få fram en skala och en modell för att räkna fram ett nyckeltal som kommer att bli vårt cirkularitetsindex.

Vad tycker du om att lokalförvaltningen är med i projektet?
– Generellt tycker jag att byggbranschen måste bli mycket bättre på att tänka cirkulärt och minska klimatpåverkan. Och det känns bra att kommunen går före. Det finns jättebra återbrukade produkter, vi vill bara att det ska vara lättare att använda dem och att byggaren på ett tydligt sätt ska kunna visa att återbrukat material används i byggnaden och att det bidrar till en minskad klimatpåverkan.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 23 maj

Sändningen startar klockan 16 på torsdag 23 maj.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för bostäder och verksamheter i Pustervik, gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet, detaljplan för Västlänkens station Korsvägen och åtgärder för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier på Göteborgs Stads arbetsplatser var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 22 maj. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling