Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2018-12-10]

Nytt ramavtal för stadens banktjänster

Byter från plusgiro till bankgiro. Den 1 mars byter Göteborgs Stad bank för tjänster som gäller betalningsförmedling. De alla flesta märker det nog mest av att staden byter från plusgiro till bankgiro.

Det är ramavtalet Banktjänster – betalningsförmedling som från och med 1 mars 2019 har Swedbank som leverantör. Alla förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad omfattas av avtalet som gäller betalningar till och från staden. Det handlar till exempel om betalningar för förskola, äldreomsorg, renhållning, hyror och energiräkningar.

– Skillnaden är att betalningar succesivt fram till den 1 mars kommer att styras över till bankgiro, istället för nuvarande plusgiro och det nya bankgironumret kommer att stå på fakturan. Den som betalar via autogiro kommer inte behöva göra något utan det kommer fungera som tidigare.

Under hösten har Swedbank gjort en omfattande kartläggning och behovsinventering av tjänster. Implementeringen av den nya banken är redan igång för att alla tjänster ska vara på plats den 1 mars 2019. För de flesta anställda inom staden kommer övergången att ske utan det märks så mycket. Direkt berörda är de som arbetar med att skicka och ta emot betalningar och de har, eller kommer att få, utbildning och information inom det nya avtalet.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Beslut i kommunstyrelsen

Göteborgs Stads plan för jämställdhet var ett av de ärenden som kommunstyrelsen
beslutade om onsdag 16 januari. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 22 november

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling