Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2002-02-25]

Ökad kontroll av luftkvaliteten i centrala Göteborg

Sändarlampan sitter på husväggen vid Vasagatans korsning med Sprängkullsgatan. Mätaren sitter 150 meter norrut på Srängkullsgatan. Foto: Jonny Andersson

Under måndagen tar Miljöförvaltningen en ny fast mätstation i drift för att övervaka luftkvaliteten i centrala Göteborg. I över 25 år har mätstationen på taket i Östra Nordstan varit hjärtat i övervakningen av Göteborgsluften. Nu kompletterar Miljöförvaltningen med en fast station i gatunivå i Haga för att få ökad kontroll av luften som fotgängare andas in.

Stationen på Femmanhusets tak visar på ett framgångsrikt luftvårdsarbete i Göteborg. Även om framförallt trafikens utsläpp av kväveoxider kulminerade 1989 så har utsläppen sedan dess minskat med 40 procent fram till idag. Ökad kunskap om luftföroreningarnas hälsoeffekter, skärpta krav i form av miljökvalitetsnormer och harmoniering av luftövervakning inom EU har sammantaget medfört att Miljöförvaltningen nu etablerar en fast mätstation i gatunivå i centrala Göteborg.

Den nya stationen är placerad på Sprängkullsgatan i Haga, en gata med ett stort antal fotgängare i rörelse och mycket trafik. Mättekniken är optisk av svenskt världsledande fabrikat och mäter luftföroreningar med hjälp av en ljusstråle från en ljuskälla placerad på fasaden vid Förvaltningshögskolan och fram till mottagaren på fasaden till Hagakyrkans församlingshem.

Stationen invigs måndagen den 25 februari klockan elva av Miljönämndens ordförande Ann-Christine Andersson. Invigningen sker i samlingssalen i Haga församlingshem på Haga Östergata 30 och följs av en presentation av stationen och de första mätresultaten.

Följ mätningarna på miljöförvaltningens sida kallad ”Miljöstationen i Haga” nedan.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 23 maj

Sändningen startar klockan 16 på torsdag 23 maj.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för bostäder och verksamheter i Pustervik, gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet, detaljplan för Västlänkens station Korsvägen och åtgärder för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier på Göteborgs Stads arbetsplatser var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 22 maj. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling