Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Utbildning

[Publicerad 2018-11-29]

Okunskap om hiv stigmatiserar

Kunskapskampanj startar på World Aids Day. Trots enorma medicinska framgångar i vården av personer som lever med hiv finns fördomarna kvar. På World Aids Day på lördag 1 december inleds en kampanj för att sprida kunskap. ”Idag är omgivningens reaktioner den största utmaningen när man lever med hiv”, säger Felix Lekare från WAD-nätverket som ligger bakom kampanjen.

Med dagens mediciner kan en person med hiv fortsätta leva som innan. Men fördomarna och okunskapen lever kvar. En färsk studie visar att bara en av tio med hiv är öppna med sin status av rädsla för omgivningens reaktioner.

– Stereotyperna finns tyvärr kvar. De kan handla om att man inte vill ta i hand av rädsla för att bli smittad eller utgår ifrån att en person med hiv är ovanligt slarvig. Fördomarna gör att man inte gärna berättar om sin status och tvingas dölja den för andra, säger Felix Lekare.

Han är utvecklingsledare på teamet som jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på Social resursförvaltning. SRHR-teamet ingår i WAD-nätverket med organisationer som arbetar med hiv-frågor i Västra Götaland. Med anledning av World Aids Day den 1 december startar WAD-nätverket informationskampanjen ”Hiv plus förändring” på sociala medier. Målet är att minska glappet mellan folks bild av överföringsrisken och hur den verkligen ser ut.

– Dagens medicinering är väldigt bra. Av dem som känner till sin status har minst 95 procent en välinställd behandling. Det betyder att det inte har några virusnivåer, vilket i sin tur gör att de alls kan överföra viruset, säger Felix Lekare.

Kan leva som vanligt
I en ny studie, ”Partner 2”, har man testat överföringsrisken. Deltagarna i studien var manliga, homosexuella par som hade analsex, som är den sexuella praktiken med största risken att överföra hiv på. I varje par levde den ena partnern med hiv och fick behandling. Resultaten av studien visade att av 77 000 samlag bland de deltagande paren fördes inte smittan vidare i ett enda fall.

– Det säger något om hur svårt det är att sprida viruset. Med en välinställd behandling har man inga mätbara virusnivåer och kan varken överföra det eller ha andra symtom.

Felix Lekare berättar att hiv är som vilken annan kronisk sjukdom idag. Med trots de medicinska framstegen har som sagt inte samhället hängt med i utvecklingen.

– Skräcken för hiv och aids som skapades på 80- och 90-talet av de bilder media pumpade ut sitter till viss del fortfarande kvar. Det ska vi ändra på, säger Felix Lekare.

World Aids Day på Stadsmuseet
Den 4 december 15.00 uppmärksammas World Aids Day på Göteborgs Stadsmuseum med samtal om hiv utifrån forskning, kultur och egna erfarenheter. Arrangör är Positiva gruppen Väst.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Gamla Göteborg

Beslut i kommunstyrelsen

Göteborgs Stads servicepolicy, återremiss för ärendet om projekt Skeppsbron samt återremiss för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet var något av det som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 31 januari

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling