Uppskattningsvis en halv miljon människor har sett ostindiefararen Götheborg under hennes hamnstopp i Singapore. 10.000 personer passade också på att gå ombord. Götheborg fick stor uppmärksamhet även i Singapores medier, bland annat intervjuades kapten Peter Kaaling i en landets största tv-kanaler.

Götheborg lämnade på söndagen Singapore för en 17 dagar lång seglats till Chennai i Indien.