Intresset för Ostindiefararen Götheborg är inte lika stort i Kina som i Sverige. Det är mycket större. Staden Kanton satsar rejält inför ankomsten.

1745 förliste Ostindiefararen Götheborg. 261 år senare når den fullriggade kopian fram till Kanton. Där är intresset inför ankomsten 18 juli stort – inte minst medialt.

Sänds på bästa sändningstid

– Det märktes redan i oktober, när den kantonesiska tv-kanalen GZTV ägnade två timmars direktsändning åt avfärden från Göteborg, säger Ulf Sörmark, Sveriges generalkonsul i Kanton.

Sedan dess har dessutom två journalister från den statliga kanalen CCTV funnits med ombord på Götheborg.

– Deras inslag ingår i ett program som sänds på bästa sändningstid och följs av 50-70 miljoner kineser, säger Anders Planefeldt, infrastrukturansvarig hos Svenska Ostindiska Companiet, SOIC, som står bakom skeppet.

En djonk eskorterar Götheborg

Under sista etappen ansluter även satellitkanalen Dragon, och dessutom har provinsens största dagstidning Guangzhou Daily (Guangzhou är det kinesiska namnet på Kanton) sponsrat ett eget skeppsprojekt, en djonk byggd efter gammal modell som ska eskortera Götheborg uppför Pärlfloden.

Både Anders Planefeldt och Ulf Sörmark ger samma förklaring till den stora uppmärksamheten: ett växande kinesiskt intresse för den egna historien.

– 1700-talet var en gyllene tid för handelsförbindelsen mellan Kina och Sverige och Kanton var en viktig hamn. Staden har investerat mångmiljonbelopp på att lyfta fram denna historia och därmed även lansera sig som turiststad, säger generalkonsuln Ulf Sörmark, som även berättar att uppmärksamheten kring ländernas gemensamma historia har ökat intresset för kinesiska turistresor till Sverige.

Dörröppnare för näringslivet

Götheborg fungerar dessutom som dörröppnare för näringslivet.

– Många svenska företag vill in i Kina, och här kommer hela Sverige med båt, säger SOIC:s Anders Planefeldt, som egentligen är anställd av Volvo, en av Ostindiefararens så kallade officiella partners (de övriga är SKF, Föreningssparbanken och Göteborgs Hamn).

Många svenskar som arbetar för internationella företag kommer att vara med vid ankomsten, liksom tidigare besättningsmedlemmar och skeppsbyggare, turister och svenska delegationer, bland dem en från Göteborgs Stad. Samt givetvis mängder av kineser.

– Vi räknar med stor tillströmning även från andra delar av Kina, säger Ulf Sörmark.

19 augusti sätter Götheborg segel mot Göteborgs partnerstad Shanghai där hon också ska få ett rejält mottagande.

Fotnot:
Följ ankomsten till Kanton här på www.vartgoteborg.se