Göteborgs Stad tar över Svenska Ostindiska Companiets lån på tio miljoner kronor i Föreningssparbanken. Från och med 2005 upphör i stället stadens sponsoravtal som gett fartygsprojektet två miljoner kronor varje år sedan 1997. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

Efter sjösättningen av Götheborg III har SOIC haft ekonomiska problem då flera sponsorer hoppat av projektet.