Ostindiefararen Götheborg anlöpte på tisdagseftermiddagen den franska hamnstaden Nice i Medelhavet. Där stannar hon till den 24 april då hon avseglar till London.

Under stoppet i Nice kommer Götheborg att ligga vid kaj Riboty där det bjuds på svensk kultur i utställningsbyn. Dessutom ordnar Business Region Göteborg, SKF och Västra Götalandsregionen ett antal seminarier om kulturturism, miljö, biomedicin och IT.

Hemma igen den 9 juni

Båten kommer förstås också att visas för allmänheten precis som vid tidigare stopp.

Den 19 maj anlöper Götheborg London och lördagen den 9 lägger hon slutligen till vid Frihamnen i Göteborg varifrån hon avseglade den 2 oktober 2005.