Ostindiefararen Götheborg angör den 1 april Alexandria i Egypten för sitt första renodlat kulturella stopp. Bland annat kommer Bohuslän Big Band att bjuda allmänheten på utomhuskonserter.

De tidigare stoppen i Sydafrika, Kina och Indien har till stor delen varit inriktade på näringsliv och affärskontakter men nu blir det alltså kultur för hela slanten.

Vetenskapligt och kulturellt centrum under antiken

Tanken är att ytterligare fördjupa och förankra det kulturella samarbetet med Alexandria som under en tid var den antika världens vetenskapliga och kulturella centrum.

Stoppet genomförs tillsammans med Alexandrias världsberömda bibliotek, Svenska institutet i Alexandria och svenska ambassaden i Egypten. Statens museer för världskultur ansvarar för evenemangets innehåll och genomförande på uppdrag av kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.