Ostindiefararen Götheborgs ankomst till Indien har fått stort genomslag i indiska medier. Största tv-kanalen sände ett nio minuter långt inslag om gårdagens insegling och idag skriver tidningarna om Sverige som föregångare inom miljöteknik. Torsdagens stora näringslivsseminarium ser ut att få samma uppmärksamhet.

– Här är 300 representanter på högsta nivå från indiskt näringsliv, inklusive den indiska IT-ministern, och intresset för de västsvenska företag som är här är enormt, säger Lennart Olausson, vd på Business Region Göteborg som anordnar torsdagens näringslivsseminarium.

Erfarenheterna från de föregående dagarnas miljöseminarier gör att förväntningarna på resten av vistelsen på Indiens östkust är stora.

Största evenemanget hittills

– Alla möten har hållits i en väldigt positiv och öppen anda och samtalen förs i en ovanligt fri ton. Det här är ändå det största internationella arrangemang man har haft här i Chennai och det största Sverige någonsin har haft i Indien, säger Lennart Olausson.

120 svenska företagsrepresentanter, till största delen från Västsverige, är med i arrangemanget, som främst inriktar sig på företag inom ICT, alltså informations- och kommunikationsteknologi, fordonsindustri och bioteknik.

– Här allt ifrån de stora företagen, som Volvo, Ericsson och SKF, till medelstora och små företag med bara några få anställda, säger Lennart Olausson.

Små företagare lyckas

Att de små företagen kan ha mycket att hämta på ett sådant här evenemang vittnar erfarenheterna från Götheborgs stopp i Kina om. Ett litet västsvenskt företag med fem anställda som tillverkar styrutrustning för vindkraftverk fick kunder direkt och har varit tillbaka redan.

– Då är ändå Kina en relativt välbesökt marknad sedan flera år, Indien har 1,2 miljarder invånare och stor ekonomisk tillväxt men har inte alls varit lika uppmärksammat bland företag för att knyta kontakter. Här finns en enorm potential, säger Lennart Olausson och exemplifierar med telekomindustrin i Indien, som får sex miljoner nya mobilabonnenter i månaden.

Historiska band

Staden Chennai, tidigare Madras, som Ostindiefararen Götheborg nu besöker har närmare sex miljoner invånare, regionen Tamil Nadu 70 miljoner. Den uppmärksamhet det svenska skeppet har väckt är värd mycket, enligt Lennart Olausson.

– Götheborg bidrar naturligtvis till publiciteten och är en perfekt inramning för den här typen av möten och seminarier. Skeppet visar konkret att Asien inte är ett nytt intresse för oss utan att vi faktiskt har historiska band.