Vill du klättra i stormasten på Ostindiefararen iklädd tidstypiska 1700-tals kläder i sommar? Då är det dags att anmäla sig redan nu. Runt 400 personer behövs inför sommarens seglatser i Östersjön.

– Vi behöver rekrytera omkring 400 jungmän som ska sköta segel, rigg, städning och allt annat som behövs göras på Ostindiefararen, säger Dennis Larsen, ansvarig för rekryteringen på SOIC.

Tidvis slitsamt arbete

Enda kravet är att den som söker har fyllt 18 år och är vad som beskrivs som fysiskt arbetsför. Detta eftersom arbetet ombord på Ostindiefararen Götheborg är mycket fysiskt och tidvis slitsamt.

Till sommarens seglingar i Östersjön behövs två kategorier besättningsmän och besättningskvinnor. Den ena ska huvudsakligen jobba i de olika hamnar som skeppet besöker.

Den andra kategorin kommer i princip att vara till havs större delen av tiden, det kan handla om upp emot tio dagar ute till havs.

Men oavsett vilket kategori man tillhör så är tanken att alla ska bära tidsenliga 1700-talskläder.

Seglar i mitten av maj

– Detta är nytt jämfört med tidigare seglingsetapper som vi genomfört. Tanken är givetvis att skapa en tidstypisk atmosfär och stämning, berättar Dennis Larsen.

Rekryteringen av besättning kommer att påbörjas under mars månad. Ostindiefararen Götheborg är tänkt att avsegla i mitten av maj för sommarens olika etapper. Återkomsten till Göteborg är beräknad till början av september.

Fram till avseglingen i vår kommer skeppet att hålla öppet vissa helger för visningar för allmänheten.

Fotnot:
På SOIC:s webbplats (se länk nedan) kan man lämna intresseanmälan för att bli besättningsmedlem.