Det kommunala bolaget Göteborgs Hamn har beslutat ge ytterligare sex miljoner kronor under tre år till ostindiefararprojektet. Därmed blir hamnen så kallad officiell partner i Svenska Ostindiska Companiet ihop med Volvo, SKF och Föreningssparbanken.

− Vi ser vårt engagemang i Ostindiefararen Götheborg som en markering av Göteborgs Hamns roll i både handel och sjöfart på Östasien, såväl på 1700-talet som i dag och inte minst i morgon, säger vd Magnus Kårestedt.

Göteborgs Hamn är sedan tidigare är en av ostindiefarar- projektets stora sponsorer, inte minst genom att upplåta plats under den drygt tio år långa byggperioden.

Anlöper Kapstaden den 19 februari

Nu ökar bolaget sponsringen med sex miljoner kronor fördelat på tre år.

− Med vårt engagemang som officiell partner vill vi vårda respekten för pionjärer i sjöfart och handel i vår historia. Men vi vill också aktivt bidra till att markera vikten av handelsutbytet mellan Sverige och de länder och hamnar fartyget angör, säger Magnus Kårestedt.

Just nu är Götheborg på väg mot Kapstaden i Sydafrika och beräknas anlända den 19 februari. Besöket i Kapstaden är det tredje officiella stoppet på vägen till Kina.