Svenska ostindiska companiet (SOIC) har beslutat att senarelägga en ny långresa för Ostindiefararen Götheborg. Orsaken är den ekonomiska krisen som gör det svårt att få finansiering. I stället väljer SOIC att planera för en ny expedition i närområdet sommaren 2009.

Meningen var att Ostindiefararen Götheborg skulle kasta loss för en ny långresa med avgång i mars/april 2009 och via USA nå fram till världsutställningen i Shanghai 2010.

– I dagsläget vet vi inte om skeppet kommer att representera Sverige vid världsutställningen i Shanghai. Skeppet är ett oerhört kraftfullt marknadsföringsverktyg, men det krävs att regeringen och näringslivet vill använda sig av det, säger SOIC:s vd Rikard Thornander.