Vid sidan av alla kulturella och kommersiella kontakter som knyts under ostindiefararen Götheborgs resa, så pågår också ett vetenskapligt arbete. Om detta berättar marinbiologen Per Sundberg på kulturhuset i Bagaregården på tisdag kväll.

Per Sundberg, som är verksam vid zoologiska institutionen på Göteborgs universitet, är ansvarig för den vetenskapliga sidan av seglatsen till Kina.

Tog hem exotiska växter

Det är ett arbete med starka kopplingar till Carl von Linné, vars 300-åriga födelsedag firas under nästa år.

– Kontakterna mellan Linné och 1700-talets ostindiehandel var omfattande. Bland annat ombads befäl ombord på fartygen att ta med sig exotiska växter och djur hem från fjärran östern, säger Per Sundberg.

Speciellt högt upp på önskelistan fanns en levande tebuske. Blomsterkonungen tänkte sig att det skulle gå att odla te i Sverige.

Biologer med ombord

– Så småningom lyckades det verkligen för en kapten att få med sig en levande buske till Göteborg. Hans fru ska ha fått i uppgift att åka diligens upp till Uppsala med den känsliga plantan i knät. Men tyvärr dog växten efter ganska kort tid, till Linnés besvikelse, berättar Per Sundberg.

Under det nutida skeppet Götheborgs seglats till Kina har biolog och en oceanograf funnits med i stort sett hela tiden. Per Sundberg har själv deltagit i seglingen under ett par kortare etapper.

– En viktig del av arbetet är precis som på Linnés tid att samla in växter och djur. Tyvärr har detta visat sig svårt under hamnuppehållen, på grund av olika restriktioner när det gäller utförsel av biologiskt material. Men ute till havs har många prover tagits.

Bland fynden finns exempelvis en flygfisk av en tidigare inte beskriven art, som tog sig upp på fartygets däck av egen kraft.

Visar bilder från resan

– De vävnadsprover vi tar från fiskar används inom den pågående kartläggningen av fiskars DNA. Fartyget seglar ju delvis i vatten där kommersiellt fiske inte är så vanligt, säger Per Sundberg.

I sitt föredrag på kulturhuset i Bagaregården berättar han om det vetenskapliga projektet ”I Linnés kölvatten” och visar bilder från resan.

Under kvällen bjuds också på musik av Lise-Lotte Sundberg och Bosse Andersson från visgruppen KAL.