Ostindiefararen Götheborg blir snart av med större delen av sin rigg, inför ett underhållsarbete som ska pågå till april nästa år. Riggen ska gås igenom, slitna detaljer bytas ut och lack och tjära bättras på.

Efter den 20 månader långa seglatsen till Kina, hemkomsten till Göteborg den 9 juni och turnén längs västkusten under sommaren, ligger Götheborg nu vid sin hemmakaj, Pir 4 på Eriksberg.

Där har förberedelserna för det nödvändiga underhållsarbetet redan börjat, till exempel har flaggstängerna högst upp i masterna tagits ner. Och på måndag kl 18 ska de nedre rårna firas ned för hand, precis som man gjorde på 1700-talet.

Får hjälp av besättning och volontärer

Skeppets tre master är sammansatta av en lång rad inkilade trästycken som kan bytas ut vid behov. De nedre delarna av masterna kommer dock att stå kvar på skeppet.

Underhållsarbetet leds av riggare Marie-Louise Edholm, riggmästare Björn Ahlander och riggkonstruktör Jens Langert. Till sin hjälp har de medlemmar ur den fasta besättningen samt volontärer.

I mitten av oktober kommer skeppet att täckas helt av presenningar. Fram till den 28 oktober är det dock fortfarande möjligt att besöka skeppet på lördagar och söndagar.

Läs mer:
Vårt Göteborgs artiklar om Ostindiefararen