Ostindiefararen Götheborgs engelska beteckning ”The East Indiaman” väckte så negativa associationer i Shanghai att man bad SOIC:s (Svenska Ostindiska Companiet) VD Stellan Mjärdner använda en annan beteckning när man talar om skeppet.

Det var för ett år sedan Stellan Mjärdner fick de första propåerna från Kina om att man upplevde det ursprungliga beteckningen från 1700-talet ” The East Indiaman” stötande.

– Kineserna förknippar det med ostindiska kompanier – framför allt de engelska, men i viss mån även de holländska kompanierna, som stod för kolonisering. Shanghai har bett oss att inte prata för mycket om East India Company eftersom det ger negativa associationer för dem. Någon menade till och med att det kan liknas vid den laddning vi väst lägger i ett hakkors, säger Stellan Mjärdner.

Togs på allvar

Reaktionerna från Shanghai togs på största allvar men innebar också en hel del arbete.

– Vi hade kontakt med konsulaten och funderade över hur vi kunde lösa problemet, arbeta om loggon och hur vi skulle kommunicera namnet i fortsättningen. Det gällde ju att hitta rätt och vara ödmjuk. Inte trampa på ömma tår eller förolämpa någon.

Lösningen blev ”The Swedish Ship Götheborg” – ett begrepp som ligger nära det kineserna själva ofta använt om skeppet.

– Enligt de signaler jag fått är det en formulering som alla känner sig bekväma med, säger Stellan Mjärdner.