Jörgen Gabrielson, Svenska Ostindiska Companiets VD sedan sex år, avgår men kommer att stå till styrelsens förfogande under det kommande året. Tillförordnad VD blir SOIC:s nuvarande produktionschef Björn Florin.

I fjol hade Ostindiefararen 183.000 besökare vilket gör den till Göteborgs tredje största turistattraktion efter Liseberg och Universeum. Nästa stora steg i projektet är när fartyget ska döpas av drottning Silvia den tredje september.

Mer pengar måste till

Efter sjösättningen i fjol har fartygsbygget haft ekonomiska problem sedan flera sponsorer hoppat av. SKF har gått in som partner i projektet och i förra veckan beslutade också kommunstyrelsen att ta över lån på tio miljoner kronor.

Det behövs dock mer sponsorpengar för att Götheborg III ska kunna avsegla som planerat i oktober nästa år.