Det blir totalstopp för fritidsbåtar mellan Älvsborgsbron och Götaälvbron under en stor del av lördagen i samband med ostindiefararen Götheborgs insegling till hemmahamnen. Beslutet har tagits av länsstyrelsen inför den väntade publikanstormningen.

Många tusen båtägare lär söka sig ut på havet för att välkomna ostindiefararen hem på lördagen. Fartyget beräknas passera Trubaduren vid åttatiden på morgonen för att omkring klockan 9.30 ankra upp på Rivöfjorden.

Avstängt mellan broarna kl 10-15

Där förblir skeppet liggande under cirka två timmar för att ta emot hyllningarna och förbereda den avslutande defileringen in till kajplatsen i Frihamnen.

Men dit in får inte de tusentals småbåtarna följa med. För att undvika kaos i Göteborgs Hamn har länsstyrelsen med stöd av Sjötrafikförordningen beslutat att avlysa all trafik med fritidsbåtar mellan de båda broarna mellan klockan 10 och 15.

– Det är på begäran av arrangören Göteborg&Co som vi fatttat beslutet. Men även polisen har samtyckt, säger Leif Gull, som handlägger sjötrafikärenden på Länsstyrelsen.

Slussas tillbaka redan vid Älvsborgs fästning

Anki Sande på Göteborgs&Co hänvisar till den farliga båtträngsel som förväntas när skeppet närmar sig älvmynningen och manöverutrymmet för
småbåtarna blir trängre.

Hon uppmanar båtägare som vill slå följe med skeppet att hålla sig i kölvattnet och att gärna göra det innan det nått fram till Rivö.

– Statsbesöket av Kinas president och kungaparets närvaro ger ytterligare en ingrediens i säkerhetsbedömningen, liksom att det fina vädret kommer att locka mycket folk, säger hon.

Av praktiska skäl är det tveksamt om båtfolket ens kan räkna med att eskortera skeppet så långt som till Älvsborgsbron.

– Vi kommer att börja slussa tillbaka fritidsbåtarna redan vid Älvsborgs fästning, säger hamnkapten Jörgen Wallroth.

Lägger till 13.30

Förutom förbudet mot fritidsbåtar gäller en fartbegränsning på fyra knop under den aktuella tiden för all övrig sjötrafik i hamnen.

Ostindiefararen kommer att lätta ankar från Rivöfjorden omkring klockan 11.30 och sedan mycket långsamt och värdigt förflytta sig till Frihamnspiren, där den väntas lägga till omkring klockan 13.30.