Flera hundra representanter för små och medelstora företag i Göteborgsregionen har besökt Shanghai i veckan. Nu kommer de hem till Göteborg med stärkta relationer, ett stort antal intresseförklaringar, och i något fall också beslut om ett nytt kinesiskt lokalkontor.

836_13.jpgSe film om 20 års partnerskap mellan Göteborg och Shanghai

Med ostindiefararen Gotheborg som samlande utgångspunkt kom Business Region Göteborg och en lång rad Göteborgsföretag till det kraftigt expanderande Shanghai.

300 företag etablerar kontakter

Efter närmare en månad i Kanton anlöpte ostindiefararen Götheborg Shanghai i tisdags – den kinesiska miljonstaden har visat ett översvallande intresse för vad skeppet och svenskarna har att berätta.

Inte minst gäller det Business Region Göteborg och de cirka 300 företag från Göteborgsområdet som funnits på plats för att etablera kontakter.

– Kineserna är mycket imponerade av att vi kunnat bygga detta fantastiska fartyg som knyter an till de historiska banden mellan våra länder. Det har öppnat dörren för våra marknadsföringssatsningar, säger Lennart Olausson, vd för Business Region Göteborg.

Allt intressantare marknad

Press, radio och TV har visat stort intresse för Götheborg som lagt till centralt i staden. Shanghi Daily, China Daily och de andra stora drakarna har skrivit mängder av artiklar med anknytning till ostindiefararen och de återupplivade kontakterna.

Under veckan som gått har de gästande Göteborgsföretagen på olika sätt etablerat nya band till en växande och allt intressantare marknad.

– I torsdags hade vi vårt stora arrangemang med tre seminarier. 1.500 anmälde sitt intresse men vi kunde bara ta emot hälften så många, säger Lennart Olausson.

Torsdagens seminarier hade tre teman: it & visualisering, fordon och dess design och miljö och samt biotech/finteknik

Satsningarna på Norra Älvstranden och IT-universitet tillhörde de ämnen som drog allra flest deltagare, medan användandet av biogas som drivmedel för fordon väckte intresse på ett av Shanghais största byggprojekt – en ekologisk ö för 650.000 innevånare.

Startar kontor före nyår

Biotechfrågorna kom på programmet efter särskilda önskemål från värdstaden. De många gästande företagen med Göteborgsanknytning hade sällan några problem att hitta intresserade kinesiska kollegor, även om inte alla går så långt som musikdistributionsföretaget InProdicon:

– Vi har länge sett Kina som en potentiell marknad. Efter en vecka fylld med möten är vi klara att starta vårt kontor och räknar med att kunna starta före nyår, säger företagets VD Thomas Persson. Andra upprättade kontakter som av allt att döma kan leda till varaktiga nya affärsrelationer.

– Vi har efter veckan i Shanghai blivit inbjudna att fortsätta förhandlingarna i Peking, berättade en nöjd Carl Uggla på Göteborgsbaserade dataspelsföretaget MindArk.

Resemarknaden i sin början

Researrangören InterVisit Scandinavia fanns på plats för att försöka intressera kineserna för att i större utsträckning besöka de nordiska länderna i allmänhet och Sverige och Göteborg i synnerhet.
Marknaden är i sin början men det verkar väldigt lovande, konstaterade Ulla Rydqvist vd på InterVisit Scandinavia.

De flesta representanterna från Göteborg vänder hem i helgen för att utvärdera sina erfarenheter, bearbeta sina nya kontakter och gå vidare. I Shanghai ligger ostindiefararen kvar ända till den 29 oktober för att ses över innan man vänder kosan hemåt igen. Under tiden kommer fartyget förstås att utgöra en självklar attraktion för lokalbefolkningen.