Ostindiefararen Götheborg har fått nya sponsorer. Volvo AB och Volvo Personvagnar går tillsammans in med ett hemligt miljonbelopp. De nya pengarna gör att det nu är mycket troligt att skeppet kan kasta loss planenligt i oktober.

Överenskommelsen innebär att de båda Volvoföretagen tillsammans under varumärket Volvo blir en officiell partner till projektet. Hur mycket de satsar är hemligt.

­ Jag vill inte säga mer än att det rör sig om mycket pengar. Volvo kommer in i ett viktigt skede och gör det möjligt för oss att bestämma oss för att kasta loss, säger Göran Bengtsson, styrelseordförande i ägarstiftelsen och i SOIC AB (Svenska Ostindiska Companiet AB).

”Säkrat mer än hälften av pengarna”

För att kunna färdigställa skeppet och genomföra höstens resa med Kanton i Kina som slutmål behöver projektet få in ungefär 125 miljoner kronor.

­ Vi hoppas att kunna presentera ytterligare tre-fyra sponsorer inom kort. Men vi är redan en bra bit på väg och har säkrat mer än hälften av pengarna, säger Göran Bengtsson.

Volvos engagemang innebär också att ostindiefararen kommer att agera startbåt på en av sträckorna i Volvo ocean race. Sträckan startar i portugisiska Vigo 11 november.

­ För att hinna dit måste vi kasta loss från Göteborg första veckan i oktober, konstaterar Göran Bengtsson.

Ostindiefararen Götheborg stöds också ekonomiskt av flera av Göteborgs Stads bolag.