Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Trafik

[Publicerad 2014-04-04]

Östra Hamngatan blir cykelfartsgata

Västra Hamngatan blev cykelfartsgata i somras.

Parallellgatan i väster förebild. Säkrare, enklare och mer miljövänlig. Så har framkomligheten förändrats, för både cyklister, bilister och fotgängare på Västra Hamngatan sedan den byggdes om till cykelfartsgata förra året. Nu är det Östra Hamngatans tur att byggas om, till i första hand cyklisternas villkor.

Ett smalt, slätt, asfalterat stråk mitt i gatan åt cyklisterna, och på ömse sidor kullerstenar i olika storlekar som ska dämpa farten på bilisterna. Så ser cykelfartsgatorna á la Göteborg ut, enligt den modell som byggdes 2013 på Västra Hamngatan och som lett till en lägre och jämnare hastighet för alla fordon och dessutom minskade utsläpp.

Efter att såväl cyklister som bilister och fotgängare har uttryckt sitt gillande av utformningen, som är till för att bilarna inte ska köra fortare än cykelfart, är det nu alltså dags att upprepa konceptet på parallellgatan Östra Hamngatan.

Den första etappen, från Kanaltorgsgatan i riktning mot Brunnsparken, kommer att börja byggas 7 april och ska vara klar till sommaren. Etapp två, mellan Södra Hamngatan och Kungsportsplatsen, börjar byggas först efter sommaren.

Under byggtiden kommer körfältet för biltrafik att begränsas genom att ledas in i spårvagnsspåret när det behövs- Cyklister kommer att ledas om till Torggatan medan gående och kollektivtrafiken inte kommer att påverkas nämnvärt av arbetet.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling