Storstadssatsningen i Göteborg får ytterligare 99,7 miljoner kronor. Det beslutade regeringen på onsdagen när avtalet med Göteborgs kommun omarbetats. I år kommer bland annat samarbetet med näringslivet i Göteborg att förstärkas för att utveckla den lokala företagsamheten.

Det är staten tillsammans med Göteborgs kommun som driver projektet Storstadssatsningen i Göteborg i stadsdelarna Bergsjön Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården. Redan sedan tidigare har regeringen beviljat 182 miljoner kronor för åren 2000 till 2002.

En rad satsningar har gjorts inom Storstadssatsningen i Göteborg. Ett exempel är det brottsförebyggande arbetet som lett till en tryggare boendemiljö. Bland annat pågår också ett omfattande förnyelsearbete av torg- och centrum i Bergsjön och Hjällbo.

– Nu gäller det att ta vara på de goda och framgångsrika projekten inom Storstadsstadssatsningen, säger Pelle Berglund, ordförande i kommunstyrelsens storstadsgrupp.

Angeredsgymnasiet i fokus

Det görs också en satsning i år på att samarbetet mellan skolorna i de aktuella stadsdelarna och Angeredsgymnasiet stärks. Angeredsgymnasiet är viktigt både för ungdomars studiemöjligheter och för Angeredsområdets utveckling.

– Skolutvecklingen inom storstadsarbetet i Göteborg har inspirerat den nya statliga Skolutvecklingsmyndigheten. Det ska bli spännande att se hur Angeredsgymnasiet kan utvecklas, säger statsrådet Mona Sahlin.