Kommunala bidrag till socialt stöd. 108 olika verksamheter – som på olika sätt jobbar för ökad social hållbarhet och jämlikhet i Göteborg – får dela på drygt 66 miljoner kronor i bidrag under 2022. Bojen, Kvinno-och tjejjouren ADA och Rosenlundsstödet är några av verksamheterna som får ta del av pengarna.

Det är socialnämnden Centrum som fördelar föreningsbidrag till stadenövergripande verksamheter inom det sociala området utifrån Göteborgs Stads riktlinjer. 21 december beslutade nämnden att fördela 66 829 000 kronor till 108 olika verksamheter.

– Det finns en stor mångfald bland verksamheterna som får ekonomiskt stöd 2022. Deras insatser är ovärderliga och bidrar med mycket positivt för göteborgarna, säger Ingela Andersson som är enhetschef organisationsstöd för social hållbarhet vid socialförvaltningen Centrum.

120 ansökningar

Totalt kom 120 ansökningar om verksamhetsbidrag in. Skyddsvärnet i Göteborg, Spelberoendes förening Göteborg, Solrosen, Vägen ut, Beateberg, Bojen, Föreningen Kvinnocenter i Bergsjön och Fryshuset är exempel på verksamheter som beviljats bidrag.