Blir ett underlag för utveckling. I år deltar Göteborg för första gången i Statistiska centralbyråns stora medborgarundersökning. 1200 göteborgare får svara på frågor om bland annat gator, sopor, kommunikation och äldreomsorg. Syftet är att ta reda på vilka förväntningar boende, besökare och företag har på staden – nu och i framtiden.

– Vi väljer den här undersökningen för att den ger en samlad bild av vad göteborgarna tycker om vår service. Vi vill bygga upp ett systematiskt arbete för omvärldsanalys där vi ser på Göteborg som en helhet, berättar Christina Ceder, som är omvärldsanalytiker på Konsument- och medborgarservice.

F10.jpg
Genom att lyssna på vad boende, besökare och företag tycker om stadens tjänster, kan staden få ett bra underlag för att utvecklas service inom staden.

Undersökningen vänder sig till boende i Göteborgs Stad, men eftersom samma frågor ställs i många kommuner kan man också få ett bra jämförelsematerial och lära sig av hur andra gör.

– Med den här undersökningen kan vi identifiera områden där vi kan bli bättre, men också lyfta områden där vi får bra resultat, säger Christina Ceder.

Viktigt att lyssna
Göteborgs Stad arbetar aktivt med olika typer av medborgarundersökningar, men då är det ofta på en mer specifik nivå – för en särskild verksamhet eller för en viss stadsdel. Tanken är att det arbetet ska fortsätta. Undersökningen från Statistiska centralbyrån är ett komplement.

– Det är viktigt att lyssna på medborgarna på många olika sätt och ta till oss deras åsikter. Vi hoppas att alla som får undersökningen tar sig tid att fylla i den. Då får vi ett bra underlag för hur vi ska fortsätta utveckla staden i rätt riktning, säger stadsdirektör Eva Hessman.