Kolla listan på stadens hemsida. Ungefär 1600 kommunala feriejobb inom bland annat vaktmästeri, parkskötsel, städ och äldreboenden lottades traditionsenligt vis ut på tisdagen. Namnen på alla som fått feriejobb finns nu på Göteborgs Stads hemsida.

Fick du feriejobb – kolla listan här

Feriejobben finns främst inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag, men också några hos stiftelser och föreningar representerade bland arbetsplatserna. Årets lön är för elever som går i ettan 72 kronor/timma och de som går i tvåan får 88.50 kronor/ timma inklusive 12 procent semesterersättning.

2951 behöriga gymnasieungdomar har sökt i år, av dess var 1525 flickor och 1426 pojkar. 217 av de sökande är garanterade jobb genom att de läser på vård – och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet. Resterande antal platser lottas ut till övriga elever.

För de som inte blir lottdragna finns fortfarande en chans om någon tackar nej till sitt feriejobb. Då drar Arbetsmarknadsenheten en ny lott. De som då blir dragna meddelas via brev.