En stor och ambitiös fortbildningsinsats i nordöstra Göteborg är snart över. På ett och ett halvt år har cirka 1.600 anställda inom bland annat äldreomsorg, skola och förskola gått kurser som ger dem chans att utvecklas i sina yrkesroller.

Satsningen heter Kompetensutveckling i Nordost och har vänt sig till personal inom administration, kök, förskola, skola, äldreomsorg och funktionshinder i stadsdelarna Bergsjön, Gunnared, Lärjedalen och Kortedala.

2800 platser på 40 utbildningar

Projektet lyckades få hela 19 miljoner kronor från Europeiska socialfonden inom EU. För de pengarna har man köpt in 40 olika utbildningar från elva företag, till exempel Lernia, ABF Vux och Burgårdens utbildningscentrum.

Totalt har pengarna bekostat 2800 utbildningsplatser, fördelade på cirka 1600 personer, många har alltså gått flera kurser.

De sista utbildningarna tar slut om några veckor. Men tanken är att fortbildningen ska leva vidare, trots att projektet avslutas formellt.

Instruktörer ska sprida kunskapen

– Vi har försökt tänka långsiktigt och har utbildat 90 instruktörer och handledare som i sin tur kan utbilda kollegor på arbetsplatserna, säger projektledaren Tom Elchiyev.

I torsdags hölls ett avslutande heldagsseminarium med ett 70-tal personer. Styrgrupp, utbildare och utvärderare diskuterade hur det gått och vilka lärdomar man kunde dra.

– En erfarenhet är att alla aktörer måste vara väl informerade när man gör något så stort, men så var det inte alltid, säger Tom Elchiyev.

– Ibland var varken chefer eller medarbetare tillräckligt förberedda. Och vid en så stor och intensiv insats, såg man ibland en mättnad i verksamheten.

Svårt klämma in i chefernas vanliga rutiner

Tom Elchiyev säger att det var svårt att hitta en bra kommunikation med cheferna, som var extra viktiga eftersom utbildningen till stor del skedde på arbetsplatserna enligt konceptet AIL, (arbetsintegrerat lärande).

– Cheferna är så upptagna av sin dagliga verksamhet, det blir jättesvårt att klämma in ett stort projekt i deras vanliga rutiner. Särskilt när utbildningen sker på arbetsplatserna är det viktigt med engagemang från cheferna för att det ska fungera bra, säger Tom Elchiyev.

Han förstår att cheferna, som har ansvar för verksamheten, inte blir glada när mängder av vikarier tas in i stället för dem som ska utbildas.

– Återigen handlar det om tydlig information i god tid, så att inga missförstånd uppstår om när, var och hur. Metoden AIL är fortfarande ny och behöver utvecklas. – Kanske behöver cheferna en skriven instruktion om vilken deras roll är och vilket engagemang som förväntas från dem.