Föreningsbidrag till socialt stöd. Kvinnojourer, föreningar som arbetar med hemlösa, funktionshindrades organisationer och många, många fler. Sammanlagt är det 175 verksamheter som får dela på 93 miljoner kronor i föreningsbidrag. Det beslutade social resursnämnd på onsdagen.

Ingela Andersson.

– Det är ungefär lika många organisationer och lika mycket pengar som förra året, säger Ingela Andersson, enhetschef på organisationsstöd för social hållbarhet vid social resursförvaltning.

Det är ett brett spektrum av verksamheter inom det sociala området som får bidrag. Allt från mindre organisationer för särskilda grupper som bedriver stöd och opinionsarbete för sina medlemmar – till exempel för olika sorters funktionshinder – till stora verksamheter som Räddnings- och Stadsmissionen som bedriver arbete för utsatta människor.

Bidrar till ökad jämlikhet
En del arbetar helt ideellt, andra har många anställda och stor ekonomisk omsättning. Men de har alla gemensamt att de verkar inom socialtjänstens område och att deras verksamhet bidrar till ökad jämlikhet, mänskliga rättigheter, delaktighet och inkludering.

– De är ett komplement där stadens verksamhet inte mäktar med eller når ända fram och där det finns en poäng att det är nån annan än det offentliga som bedriver verksamheten. Arbetet med papperslösa är ett bra exempel där kontakten med myndighetspersoner ofta är svår, säger Ingela Andersson.

Många av de som söker bidrag får det återkommande varje år, och det finns enligt Ingela Andersson en vinst med att få kontinuitet i verksamheterna. Men det har å andra sidan nackdelen att det kan vara svårt för nya att komma med – verksamheterna måste fylla ett behov som ingen annan gör. Av 193 ansökningar om bidrag har socialresursförvaltning föreslagit att 175 stycken beviljas för år 2020.

Utgår från behoven
– Det är en svår avvägning varje år. De allra flesta som söker bedriver en mycket bra verksamhet och som är godkänd utifrån våra kriterier. Men vi måste se till det totala utbudet och vilket behov som finns, säger Ingela Andersson.

Några som nu beviljas bidrag för första gången är Vägen ut:s kvinnojour Lilla Britta som vänder sig till äldre och personer med funktionshinder. Somali dialogue center som arbetar mot våldsbejakande extremism och Mamas Retro Gårdsten, som riktar sig till kvinnor och transpersoner som står långt från arbetsmarknaden, är två andra exempel på nykomlingar.

Samverkar på flera sätt
De årliga föreningsbidragen är inte det enda sättet som Göteborgs Stad stöder eller samverkar med civilsamhället. Mycket av samverkan sker i idéburna offentliga partnerskapsavtal, IOP och via upphandlingar av vissa tjänster.

– Det offentliga klarar inte helt själva uppdraget att skapa ett jämlikt samhälle där alla ryms. Civilsamhället spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhälle, att människor kan organisera sig och driva opinion utifrån sina intressen och behov. Vårt föreningsbidrag hjälper organisationerna att verka för sina medlemmars intressen.