Gårdstensbostäder lyckas skapa fler jobb i sin stadsdel från år till år, trots att bostadsområdena nu börjar bli färdigupprustade. Förra året förmedlade bolaget 183 nya arbetstillfällen till boende i Gårdsten.

Jobben är en del i det utvidgade uppdrag som bolaget haft ända sedan starten, nämligen att även erbjuda sysselsättning och att utveckla Gårdsten socialt och miljömässigt.

– Under 2010 lyckades vi skapa ännu fler arbetstillfällen än 2009, då det blev 162 stycken. Det är vi väldigt glada för, säger Katarina Ahlqvist, VD på Gårdstensbostäder.

Viktigast att bidra till arbetslivserfarenhet

De 183 arbetstillfällena fördelades till 91 personer, flera fick alltså mer än ett jobb. Och 22 av jobben var längre än tre månader.

– Att vi har fått så många längre visstidsanställningar är faktiskt en förändring mot tidigare år, vilket är glädjande, säger Katarina Ahlqvist.

Endast ett av de 183 jobben var en tillsvidareanställning. Men här är tryggheten med ett fast jobb inte det primära.

– Det viktigaste är vi på olika sätt bidrar till att ge arbetslivserfarenheter, inte minst förutsättningar för enklare jobb framöver, säger Katarina Ahlqvist.

Upprustning klar i två av tre områden

– Här finns personer som jobbat som hantlangare till både målare, plåtslagare och fastighetsskötare. Eller på energi- och miljöbolag, på förskola eller med enklare fixarjobb hos oss.

I två av Gårdstens tre bostadsområden är upprustningen nu avslutad, i det tredje pågår arbetena.

– Under årens lopp har vi kunnat driva fram nya jobb via upprustningen. Därför är vi mycket nöjda med att lyckats finna nya typer av lösningar som leder till fler arbetstillfällen även i detta läget, säger Katarina Ahlqvist.

Flest ungdomar som fick jobb

De flesta som fick ett jobb via Gårdstensbostäder var ungdomar.

– Det är viktigt att ge ungdomar erfarenhet av arbetslivet. Det är en förutsättning för att de ska ha en chans i framtiden på arbetsmarknaden, säger Katarina Ahlqvist.

Sedan Gårdstenbostäder bildades, 1997, har bolaget förmedlat sammanlagt över 1.450 jobb.