Till helgen är det val i Irak – och i Göteborg. Ett nytt irakiskt parlament ska utses och då hjälper Göteborgs Stad till, liksom vid valet 2005. Då röstade 17.000 personer här, nu räknar man med ännu fler.

– Sedan dess har fler irakier flyttat till Sverige och vi tror att intresset för valet är ännu större i år, säger Bill Werngren, kanslichef för Göteborgs valnämnd.

Hjälper till med praktiska detaljer

– Vi vet att det kommer busslaster från södra Norge och en del andra ställen.

Valet handlar om att utse ett helt nytt parlament med 325 ledamöter, alltså motsvarande den svenska riksdagen. Valet arrangeras av Iraks oberoende valkommission. Göteborgs Stads roll har varit att skaffa lokaler och hjälpa till med en del praktiska detaljer.

– Irakierna har länge levt i en diktatur, under fruktansvärt förtryck och terror. När de ska arrangera val i sin nya demokrati är det självklart att vi hjälper till och försöker göra det så värdigt som möjligt, säger Bill Werngren.

Kan rösta i Rådhuset

Själva röstningen pågår mellan fredag 5 mars och söndag 7 mars. Det blir två vallokaler i Göteborg, dels Spadegatan 9 i Angered, samma som vid förra valet. Dessutom öppnas Rådhuset vid Gustafs Adolfs Torg för de irakiska väljarna.

– Vi räknar med att omkring 10.000 av de röstberättigade i Göteborg med omnejd kommer att välja Rådhuset som vallokal, säger Tahsin Al Wassity, representant för irakiska valkommissionen i Göteborg.