Efter sedvanlig budgetdebatt beslutade kommunfull- mäktige på torsdagskvällen att anta majoritetens förslag till Göteborgs Stads budget för nästa år. s, v och mp har kallat förslaget en ”stram budget med prioriterade satsningar”.

Göteborgs stads budget för nästa år bygger på antaganden om att den ekonomiska utvecklingen kommer att fortsätta vara svag. Kostnadsutvecklingen måste dämpas och ett av de prioriterade målen är att minska sjukfrånvaron bland Göteborgs Stads anställda.

Budgeten omfattar drygt 24 miljarder kronor. Av dessa är drygt 16,3 miljarder beräknade skatteintäkter. Staten bidrar med 1,8 miljarder, och sex miljarder är övriga intäkter och avgifter.