229 miljoner i överskott. Göteborgs Stad har kommit förvånansvärt helskinnad ur den ekonomiska krisen och har ett stabilt finansiellt läge för framtiden. Det skriver stadskansliet i årsredovisningen för 2010. Tack vare ökade skatteintäkter och regeringens konjunkturstöd slutar året med ett överskott på 229 miljoner, efter att staden satsat 1,2 miljarder på det Västsvenska paketet.

– Det har blivit bättre och bättre under året. I takt med att det ekonomiska läget har förbättrats så har kommunens löpande resultat också stärkts. Detta ger kommunen bättre förutsättningar inför 2011 och 2012, säger Hans Petersson, koncernredovisningschef i Göteborgs Stad.

Såg mörkt ut 2009

Tack vare det stora överskottet före engångsposter på närmare 1,5 miljarder, kunde en stor del av Göteborgs insats i det Västsvenska paketet finansieras redan under 2010.

– Detta frigör utrymme under de kommande åren, säger Hans Petersson.

Före sommaren 2009 såg det ekonomiska läget väldigt mörkt ut och kommunfullmäktige beslutade att höja kommunalskatten för 2010 med 25 öre.

Förutsättningar för positivt resultat 2011

– Det ekonomiska läget har vänt det senaste året och skatteintäkterna utvecklades betydligt bättre under 2010 än vad vi hade beräknat i budgeten, säger Eva Hessman, budgetchef i Göteborgs Stad.

Förutom de ökade skatteintäkterna och det statliga stödet förklaras stadens goda resultat också av att verksamheterna anpassat sig till det kärva ekonomiska läge som förväntades inför 2010. Nämnderna bromsade kostnadsökningen och de redovisar tillsammans ett överskott på drygt 200 miljoner kronor, vilket ger bättre förutsättningar inför kommande år.

– 2011 ser också bättre ut nu än det gjorde för ett år sen. Kommunen har förutsättningar för att kunna redovisa ett positivt resultat även för 2011, säger Eva Hessman.

Behövde inte låna till investeringarna

Kommunen investerade under året närmare 1,4 miljarder kronor.

– Våra investeringar var något lägre än tidigare år men nästan alla kunde finansieras med skatte- och försäljningsintäkter vilket bidrog till att kommunen inte behövde låna till investeringarna, säger Hans Petersson.

Trenden med minskad personalvolym vände under 2010. I december hade staden cirka 40 000 anställda (48600 om man räknar in de kommunala bolagen). Rekryteringarna minskade stadigt under årets första halva men sen vände utvecklingen kraftigt uppåt – totalt anställdes 5 167 nya medarbetare under 2010 vilket är nästan 800 fler än 2009.

Det gick också bra för de flesta av de kommunala bolagen, Förvaltnings AB Framtiden redovisar ett överskott på 118 miljoner, Göteborg Energi 819 miljoner, Göteborg Port Holding (tidigare Göteborgs Hamn) 118 miljoner och Liseberg 65 miljoner.

– Göteborgs Stad har många bolag, de visar med några få undantag goda resultat som bidrar till stabila ekonomiska förutsättningar inför framtiden, säger Hans Petersson.

1500 nya bostäder

Stadskansliet har följt upp de 18 prioriterade mål som sattes upp i budgeten för 2010. De prioriterade mål som uppfylldes var byggandet av 1500 nya bostäder, fler miljömåltider, mer inflytande för äldre göteborgare över sin livssituation och att fler människor med psykiska funktionsnedsättningar ska få en meningsfull sysselsättning.

Övriga prioriterade mål uppfylldes till viss del, som att miljön ska förbättras genom att fler ska cykla och åka kollektivt, att andelen grundskoleelever med godkända betyg ska öka och att nedskräpningen av stan ska minska. Men målet om att fler unga ska engagera sig i föreningslivet uppfylls inte alls – tvärtom minskade antalet föreningsaktiva ungdomar med cirka två procent.