Stadens pengar fördelade. Efter tolv timmars debatt i fullmäktige antogs den rödgröna majoritetens förslag till budget för 2013. Några av de områden som bedöms vara viktigast under nästa år är skolan, äldres inflytande över sin vardag och fler bostäder.

Göteborg styrs utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I den årliga budgeten finns en rad prioriterade mål som kopplas till de tre dimensionerna.

I nästa års budget väljer man att lyfta fram flera prioriterade mål som särskilt viktiga (se nedan). Det handlar bland annat om att utjämna sociala skillnader, öka äldres inflytande över sin vardag och minska bilresorna.

Satsningar på skolan
40 miljoner kronor avsätts för att stärka kvaliteten inom skolan. Det blir också mer pengar till att rusta upp skolorna. Underhållet av lokaler får ytterligare 400 miljoner under nästa år, vilket ger en total investeringsram på 3,2 miljarder.

Renare vatten
Under 2013 görs den största vatten- och avloppsinvesteringen på 40 år. Sammanlagt 410 miljoner kronor ska ge renare och säkrare vatten i Göteborg. Bland annat får vattenverken Lackarebäck och Alelyckan nya reningsfilter och man ökar produktionen och leveranssäkerheten.