Satsningar på äldreomsorg och skola. På måndagskvällen antog kommunfullmäktige den rödgröna majoritetens förslag till budget för 2014. Röstsiffrorna blev 42 för och 22 mot. 17 ledamöter avstod från att rösta.

Oförändrad skattesats, 70 miljoner kronor extra till äldreomsorgen och förstärkning av gymnasieskolan. Det är något av innehållet i den rödgröna majoritetens budget för 2014. Dessutom skjuts 45 miljoner till för att minska barngruppernas storlek i förskolan och 100 miljoner kronor för att stadsdelsnämnderna ska kunna bygga nya förskolor.

I budgeten märks också ett antal jämställdhetssatsningar. Bland annat ska 30 miljoner kronor gå till att nå målet jämställda löner. Lika mycket läggs på att alla anställda inom hemtjänsten ska få fria arbetskläder – något som är en vanlig förmån inom mansdominerade yrkesgrupper.

Ytterligare exempel ur budgetens innehåll är:
– 20 miljoner kronor för att inleda planering av Götalandsbanan
– 35,5 miljoner kronor för fortsatt upprustning av stadens kajer
– 10 miljoner kronor för att utveckla Göteborg som filmstad
– 20 miljoner kronor årligen för att kunna genomföra många av göteborgarnas förslag inför stadens 400-årsjubileum
Dessutom beslutades att alla skolor i Göteborg ska ha en vegetarisk dag i veckan.