Satsningar på skola och bostäder. Efter måndagens budgetdebatt antog kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till budget för 2015. Röstsiffrorna blev 42 mot 31. Sex ledamöter avstod från att rösta och två var frånvarande.

Skolan måste bli mer jämlik och fler elever ska nå målen. Byggtakten måste öka och omsorgen behöver mer personal. Det är några av de förbättringsområden som lyfts fram i det socialdemokratiska budgetförslag som klubbades i kommunfullmäktige på måndagskvällen och som V och MP ställt sig bakom.

Liksom tidigare år utgår budgeten från en rad så kallade prioriterade mål. Några av de mål som anses vara viktigast för 2015 handlar om att alla göteborgare ska ha goda livschanser, att möjligheterna att finna goda bostäder ska öka och att företagsklimatet ska förbättras.

Vill inrätta ett Hemlösas hus
Som en väg att nå målen lyfts ett antal uppdrag fram. Några av dem är:

– En för staden långsiktig strategi för upprustning av 50-, 60- och 70-talsområden ska tas fram.
– Ett Hemlösas hus som en träff- och kontaktpunkt för hjälp och stöd åt hemlösa ska inrättas i samverkan mellan olika aktörer.
– Fortsatt full behovstäckning och minskade barngrupper i förskolan.
– Genuspedagoger ska finnas tillgängliga för varje förskola och skola och för skolan även hbtq-kompetens.
– Brukare av hemtjänst och äldreomsorg ska så långt det är möjligt ha tillgång till kontaktperson på sitt modersmål.
– Alla elever i grundskolan ska erbjudas minst ett scenkonstbesök per år.
– Andelen miljömåltider ska öka till minst 50 procent under mandatperioden.