Verksamhet för 36 miljarder. Kommunalskatten i Göteborg blir oförändrad nästa år. Men satsningen på de äldre fortsätter, nu med fri entré till kommunens simhallar. Och det ska göras försök med gratis wifi, för att stärka Göteborg som turiststad.

Läs Göteborgs Stads budget 2016 här

Göteborgs seniorer – äldre än 65 år – får nästa år inte bara gratis resor i kollektivtrafiken och gratis broddar mot halkan, då blir det också gratis inträde till de kommunala baden.

Räknar med 28 miljarder i skatteintäkter
Fria bad för äldre kostar cirka 5,5 miljoner kronor och går praktiskt till så att fri entré till simhallarna inkluderas i pensionärskortet för kollektivtrafik och gäller under samma tider som gratisresorna.

Satsningen ingår i den budget som den rödgrönrosa gruppen (S), (V), (MP) och (FI) fick igenom i kommunfullmäktige på måndagskvällen, trots att de inte har egen majoritet. Budgetbeslutet togs efter nästan tolv timmars debatt och det rödgrönrosa budgetförslaget vann genom att Vägvalets ledamöter och förre moderaten Martin Wannholt, numera ”politisk vilde”, lade ner sina röster, totalt sex stycken. Därmed blev röstsiffrorna 40 mot 35.

Totalt räknar Göteborgs Stad med egna intäkter på 8 miljarder kronor och skatteintäkter på 28 miljarder, vilket gör att man kan bedriva verksamhet för 36 miljarder kronor under 2016.

Satsning på osakliga löneskillnader
På äldreområdet sägs också att ”möjligheterna att välja mat inom äldreomsorgen ska öka. Transporter av färdiglagad mat ska undvikas i största mån.”

För att minska osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor riktas ytterligare 10 miljoner för 2016, till sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, fysioterapeuter och behandlingsassistenter.

Kommunfullmäktige beslutade också att fri wifi ska testas i Göteborg, ett försök som får kosta två miljoner kronor. Ett av skälen är att ”fri tillgång till wifi i staden skulle medföra ett lyft av Göteborgs attraktionskraft som turiststad.”