Kommunal verksamhet för 38 miljarder. Gratis simskola för alla barn i Göteborg, fri entré på stadens museer för pensionärer och utbyggnad av kulturskolan. Det är tre av cirka 80 satsningar i Göteborgs Stads budget för 2017, som klubbades av kommunfullmäktige på torsdagskvällen.

Mål och inriktningsdokument för Göteborgs Stads budget 2017 S-MP-V-FI

I budgeten för 2017 finns verksamheter för 38 miljarder kronor. Eftersom Göteborgs Stad har intäkter på åtta miljarder blir nettokostnaderna cirka 30 miljarder. Och det betalas av skatteintäkter, bland annat av kommunalskatten som hålls oförändrad även nästa år.

Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten, LOV, var än en gång en ideologiskt laddad fråga i torsdagens budgetdebatt. Förra året röstade Allianspartierna med hjälp av Vägvalet och SD igenom beslutet om att införa lagen inom hemtjänsten. Den styrande rödgrönrosa minoriteten har sedan dess sagt att man vill riva upp beslutet och i budgetförslaget för 2017 fanns en skrivning om den saken.

Efter budgetdebatten röstade kommunfullmäktige för S-MP-V-FI:s budgetförslag – dock med kravet från M, L, KD, SD och Vägvalet om att lyfta ut formuleringen om att riva upp beslutet om LOV i hemtjänsten, vilket innebär att LOV blir kvar.

En satsning på äldreområdet under 2017 blir att ta fram en långsiktig plan för fler äldreboendeplatser, för att möta de ökande behoven. Stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda får ansvaret för det jobbet.