Kommunal verksamhet för 41 miljarder. Mindre förskolegrupper, förstärkt trygghetsarbete och billiga hyresrätter – det är några av satsningarna i S, MP och V:s budget för 2018, som antogs av kommunfullmäktige på måndagskvällen.

Göteborgs Stads budget 2018 (S, MP, V)

M, L och KD samt Vägvalet och Sverigedemokraterna hade också lämnat in budgetförslag. Vid halv niotiden på måndagskvällen röstades S, MP och V:s budgetförslag igenom.

Budgeten för 2018 innehåller en rad satsningar på olika områden. Bland annat ska förskolornas verksamhet anpassas så att barngrupperna minskar, fler fältassistenter ska arbeta för en ökad trygghet i det offentliga rummet och minst tio procent av alla hyresrätter som får markanvisning under 2018 ska ha en maxhyra på 1100 kronor per kvadratmeter och år.

Dessutom ska fler trygghets- och gemenskapsboenden för äldre inrättas och generationsmöten mellan unga och äldre ska prövas i alla stadsdelar. Man vill bland annat också ta fram ett förslag till ett samhällsvetenskapligt forsknings- och innovationscenter för utvecklingen av välfärden och att Göteborgs Stad fortsätter verka för en utbyggnad av spårvagn på Lindholmen på Hisingen.

Förutom S,MP och V:s budget antogs också ett tilläggsyrkande från M, L och KD som säkrar finansieringen av införandet valfrihet inom daglig verksamhet (LOV).