Efter närmare fem timmars budgetdebatt klubbade Göteborgs kommunfullmäktige på torsdagen S, V och MP:s budgetförslag för 2023.

Här kan du se hela budgetdebatten

Här kan du läsa det beslutade budgetförslaget för Göteborgs Stad: S, V, MP  – Budgetförslag 2023 och flerårsplaner 2024-2025 

Ärendena som gäller val av kommunalråd och ersättare i kommunstyrelsen bordlades till kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 8 december.