Sammanlagt 24 personer avled till följd av narkotika- missbruk i Göteborg 2003. Det visar nya siffror som Rättsmedicinska avdelningen i Göteborg tagit fram åt Kunskapskällar’n i Göteborgs Stad.

24 narkotikarelaterade dödsfall är en liten ökning jämfört med 2001 och 2002. Båda dessa år avled 22 personer på grund av narkotika.

De flesta dog av kombinationsmissbruk, där heroin och amfetamin var de vanligaste drogerna. Ett dödsfall berodde uteslutande på GHB.

Av de 24 döda var 18 män och 6 kvinnor. Genomsnitts- åldern var knappt 29 år.