Mot kränkningar, för likabehandling. Diskriminering och kränkningar av personer utifrån sexualitet eller könsöverskridande identitet eller uttryck borde inte förekomma. Men det gör de tyvärr, även inom Göteborgs Stad. Genom en heldagsutbildning ska 240 chefer och skyddsombud bli bättre rustade att förebygga kränkningar och att hantera dem om de ändå inträffar.

Göteborgs Stad ska behandla alla likvärdigt, både när det gäller bemötandet av de anställda i kommunen och i servicen till medborgarna. Samtidigt finns starka normer i samhället, där människor som uppfattas som ”avvikande” riskerar att diskrimineras eller utsättas för kränkningar. Det kan det till exempel handla om nedsättande skämt, att man blir utfryst i fikarummet eller att ens kompetens inte värdesätts.

För att motverka att sådana saker sker anordnar Göteborgs Stad, i samverkan med fackliga organisationer, sex utbildningsdagar för totalt 240 chefer och skyddsombud.

– Man ska inte behöva få ont i magen av att gå till sitt jobb, säger Seroj Ghazarian, stadsledningskontoret.

Har ett ansvar att sätta stopp
Diskriminering och kränkningar kan ske både medvetet och omedvetet. För att förebygga att de inträffar och upptäcka dem om de sker behövs medvetenhet och kunskap, menar Seroj Ghazarian.

– Chefen måste sätta stopp om de märker till exempel en jargong som är kränkande, och markera vad som är okej och inte okej. Det kan ofta vara att någon uttrycker sig ofta plumpt, men inte tror sig kränka. Man säger ”jag skämtade bara”. Men det är inte okej om skämtet är kränkande mot andra människor.

Kursdagen har ett särskilt fokus på att problematisera heteronormen i samhället – en norm där maskulina män förväntas åtrå feminina kvinnor, och de som inte passar in i mönstret betraktas som avvikande.

Objektiva kriterier vid rekrytering
Utbildningen handlar också om hur Göteborgs Stads rekrytering ska bli så professionell och rättvis som möjligt. Det kan till exempel handla om att formulera objektiva kriterier för vilken kompetens man behöver eller att undvika ovidkommande frågor om till exempel partner eller familjesituation vid anställningsintervjuer.

– Det är en kompetens vi anställer, inte en etnicitet, ett kön eller något annat, säger Seroj Ghazarian.

De två första utbildningsdagarna genomfördes 12-13 maj och ytterligare fyra kommer hållas till hösten.