Stor undersökning från SCB. Ta chansen att tycka till om Göteborg! Du kan vara en av de 2 500 göteborgare som i dagarna får en enkät med frågor om allt från cykelbanor och sopsortering till information och inflytande. Göteborgs Stad deltar för andra året i Statistiska Centralbyråns stora medborgarundersökning.

Göteborgs Stad är en av 131 svenska kommuner som medverkar i SCB:s årliga medborgarundersökning. Syftet är att skaffa mer kunskap för att kunna förbättra stadens service och tjänster.

– Om kommunen ska kunna möta människors förväntningar, nu och i framtiden, så måste vi veta vad de tycker och vad de vill ha, säger Christina Ceder, omvärldsanalytiker på förvaltningen för konsument- och medborgarservice.

Digital enkät på flera språk
2500 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18-84 år som är skrivna i Göteborg får möjlighet att delta i undersökningen. Enkäterna skickas ut med posten den 1-7 september, dessförinnan kommer ett informationsbrev med inloggningsuppgifter för att kunna besvara enkäten digitalt. Den digitala enkäten finns även på finska, spanska och engelska. För dig som vill ha enkäten på arabiska i stället finns möjligheten att beställa hem en tryckt version – om du är en av de utvalda.

– Det är viktigt för oss att få in så många svar som möjligt. Du som får enkäten har verkligen ett gyllene tillfälle här att vara med och påverka, så missa inte det, säger Christina Ceder.

Förra året var första gången som Göteborgs Stad medverkade i enkäten. Då visade resultatet att många ville rekommendera Göteborg som en stad att flytta till. Samtidigt fanns ett missnöje med möjligheterna till inflytande bland annat.

– Där pågår flera processer med förbättringar. Till exempel så infördes Göteborgsförslaget i år och en ny demokratiwebbplats är på gång, men det finns naturligtvis alltid mer att göra, säger Christina Ceder.