Från tisdag den 24 oktober är det inte längre möjligt att anställa plusjobbare. Det framgår av regeringens budgetförslag. Det brådskar således för de drygt 300 personer som står på tur i Göteborg. För deras skull uppmanas nu stadens olika verksamheter att ta fram snabba besked.

Nästan 800 personer är i dag anställda som plusjobbare i Göteborgs Stad. För deras del tror inte Lars Krantz på stadskansliets arbetsmarknadsgrupp att det finns någon anledning till oro. Allt tyder på att de får fortsätta anvisningsperioden ut, åtminstone under 2007.

Gott hopp om att hinna

För ytterligare 300 personer, som antingen var kallade till intervju eller redan ute på en fyra veckor lång förberedande praktik när beskedet kom under måndagen, är det däremot annorlunda. De måste hinna anställas före tisdag den 24 oktober för att få ett plusjobb.

– Vi har avbrutit alla initiativ som bara befinner sig på planeringsstadium. I stället ägnar vi all kraft åt att hinna anställa så många som möjligt av dessa 300 personer. Jag har goda förhoppningar om att vi kommer att lyckas i de flesta fall, säger Lars Krantz.

Många är besvikna

Bland de initiativ som helt får avbrytas nämner Lars Krantz långt gångna planer på att anställa 20 arbetslösa kulturarbetare för ett projekt inom äldreomsorgen. Samma sak gäller en planerad satsning på ett 50-tal spårvagnsvärdar.

– Det är saker som vi abrupt har fått lägga ner. Många är förstås väldigt besvikna, säger han.

Går det inte att genomföra de här projekten ändå? Med andra medel?

– Nej, allt byggde på att staten skulle finansiera lönekostnaderna, säger Lars Krantz.