Kompletterar sjukvårdens och kommunens insatser. 62 föreningar för personer med funktionsnedsättningar får 33 miljoner att dela på. Pengarna delas ut av social resursnämnd och ska på olika sätt bidra till att förbättra livet för medlemmarna. Bland mottagarna märks Gyllenkroken och Göteborgsfontänen.

Social resursnämnd delar årligen ut bidrag till Göteborgs olika föreningar för personer med olika funktionsnedsättningar, både psykiska och fysiska. Stödet får de dels för sitt intressepolitiska arbete, dels för att bedriva så kallade medlemsvårdande aktiviteter.

− Det kan vara föreläsningar, sociala aktiviteter som bryter isolering, självhjälpsgrupper och olika kurser, som till exempel afasiföreningen som håller kurser för sina medlemmar när de är färdigbehandlade i vården, säger Christina Matsdotter, utvecklingsledare på social resursförvaltning.

Ger igenkänning och kamratstöd
Hon anser att det handlar om insatser som kommun och sjukvård aldrig skulle kunna erbjuda.

− De här organisationerna står för gemenskap, kunskap och erfarenheter som man inte kan få inom sjukvård och kommun, oavsett hur mycket medel de avsätter till det. Det är sådant som igenkänning och kamratstöd, säger Christina Matsdotter och fortsätter:

− När man fått till exempel en MS-diagnos av läkaren kan man få mycket från vården, information och stöd, men i en förening kan man få mer tid och prata om det på ett annat sätt.

Mest pengar till Gyllenkroken
Den förening som beviljats störst summa pengar är stiftelsen Gyllenkroken, som får 5,3 miljoner till verksamheten i sitt aktivitetshus för människor med psykiska funktionshinder.

Andra föreningar och verksamheter som fått belopp över miljonen är Göteborgsfontänen, Brukarstödcentrum, Handikappföreningarnas samarbetsorgan, Göteborgs dövas förening, FUB, DHR, Klubb Vega och Ågrenska stiftelsens familjestödsenhet.

Bidrag även till integrationsprojekt och sociala företag
Även föreningar som arbetar med integration har beviljats medel av social resursnämnd. Sammanlagt 10 miljoner kronor har gått till 36 föreningar för att hjälpa nyanlända flyktingar och invandrare med att etablera sig i Göteborg.

Samtidigt har social resursnämnd beslutat att ge fem miljoner kronor till femton sociala företag, som tillsammans ger jobb åt mer än 100 personer.